การ เสริมหน้าอก แบบใส่สายในชั้นสูญญากาศ

0
503
ทำนม
ทำนม ทำนมที่ไหนดี เสริมหน้าอก เสริมหน้าอกที่ไหนดี
การเสริมหน้าอกด้วยวิธี…ใส่สายในชั้นสูญญากาศ (Painless Mammoplasty)

             การดมยาสลบคือการให้ยาสลบผ่านทางการหายใจ คนไข้ต้องได้รับยาทำให้กล้ามเนื้อทั้งตัวเป็นอัมพาต แล้วหยุดหายใจ จะหายใจด้วยเครื่องดมยาสลบ และมีแก๊สยาสลบผ่านเข้าไป ซึ่งมักต้องใช้หมอดมยาเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อหลายระบบในร่างกาย

             ส่วนยานอนหลับ มักจะเป็นการฉีด เข้าไปใ นเส้นเลือด ซึ่งผลทำให้นอนหลับ แต่อาจจะรู้สึกเจ็บอยู่ ดังนั้นการให้ยานอนหลับขนาดเยอะๆ ก็จะทำให้สลบได้ แต่อาจจะหยุดหายใจ หรือความดันต่ำ จึงอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการให้ยานอนหลับต้องให้ปริมาณมากๆ เพราะถ้าปริมาณน้อยคนไข้ยังเจ็บอยู่

             การให้ยาทางหลังในชั้นสูญญากาศซึ่งแตกต่างจากการบล๊อคหลังทั่วไป ปกติการบล๊อคหลังจะทำบริเวณเอว จะไม่สามารถทำบริเวณหน้าอกได้ การบล๊อคหลังจะเป็นการฉีดยาชาเข้าไปในน้ำไขสันหลัง จะไม่สามารถใช้ในการเสริมหน้าอกได้ เพราะเสี่ยงกับการหยุดหายใจ และความดันล้มเหลว การให้ยาทางหลังในชั้นสูญญากาศเป็นการให้ยาชาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่ เช่นให้บริเวณทรวงอก ก็ชาแค่ทรวงอก ให้บริเวณเอวก็ชาเฉพาะเอว การให้ยาชาจะจำกัดอยู่ในชั้นสูญญากาศไม่เข้าไปในน้ำไขสันหลัง มีข้อดีคือ จะไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย คนไข้จะไม่เจ็บในขณะทำหน้าอก แต่จะรู้สึกตัวว่ามีคนมาสัมผัสบริเวณหน้าอก ถ้าคนไข้ไม่อยากรับรู้ถึงการสัมผัสก็จะให้ยานอนหลับอ่อนๆ ร่วมด้วย

ข้อดีของวิธีนี้ ถ้าแพทย์คาสายไว้ในชั้นสูญญากาศแพทย์สามารถให้ยาหลังผ่าตัด ทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเลยในช่วงหลังผ่าตัด